Pēteris Kampenuss

Strādā latviešu, krievu angļu valodā. Labi saprotas ar visu vecumu apmācāmajiem.