Kalna darbība COVID 19 apstākļos

1) Šobrīd vienlaicīgi uzņemam 100 apmeklētājus.

2) Katram apmeklētājam trasē tiek paredzēti 50 m2 bāzes teritorijas, bet realitātē pat vairāk,jo aprēķinam ir ņemts trases šaurākais posms (20 m), bet tās garums sasniedz 500 m. Turklāt, ņemot vērā, ka darbojas krēslu pacēlājs, kur vienlaicīgi kalnā uzbrauc 40 personas (jo kopumā ir 82 krēsli), sēžot pa vienam, ja vien viņi nav no vienas mājsaimniecības, cilvēku skaits uz trases ir vēl mazāks.

3) Apmeklētājam ir iespēja, slēpojot pa trasi lejā, ieturēt distanci vienam no otra vismaz 8m. Gatavojoties nobraucienam kalna virsotnē vai atrodoties bremzētavas zonā apmeklētājiem ir jāievēro vismaz 2 m distance. 

4) Darbojas krēslu pacēlājs un tajā sēdēt atļauts tikai pa vienam, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

5) Ar vienu pacēlāja āķi ir atļauts pacelties tikai vienai personai, izņemot gadījumus, ja personas ir no vienas mājsaimniecības. Starp pacēlāja āķiem ir jābūt distancei vismaz 8 m. 

6) Pirms pacēlāja ir izveidots koridors ar 2 m distances atzīmēm un paredzēts, ka rindā uz pacēlāju nav jāstāv ilgāk, kā 2 minūtes. Ja veidojas rinda pie pacēlājiem, tad slēpotājiem tajā jāatrodas vienam aiz otra, kolonnā ieturot vismaz 2 metru distanci, neatkarīgi no tā vai personas ir no vienas mājsaimniecības. Blakus var stāvēt tikai viens no vecākiem ar vienu bērnu.

7) Nomas punkta darbība ir atļauta tikai ārtelpās, un tiek nodrošināta apmeklētāju vienvirziena kustība. Atgrieztais nomas inventārs , ķiveres un nūjas tiek dezinficētas pēc katras to lietošanas.   

8) Ģērbtuves nav pieejamas un apģērbs netiek iznomāts.

9) Kafejnīca darbojas tikai nedēļas nogalēs un siltu ēdienu un dzērienus iespējams iegādaties līdzņemšanai.

10) Lai nodrošinātu raitu apmeklētāju plūsmu un uzskaiti, savs laiks uz kalna ir iepriekš jārezervē mobilajā aplikācijā BOOKLA. Apmeklējuma laiki ir sadalīti intervālos pa 30 minūtēm un maksimālais ameklējuma ilgums ir 2 stundas, lai nodrošinātu raitu cilvēku plūsmu un rotāciju un dotu iespēju pēc iespējas vairāk atpūsties gribētājiem pabūt uz kalna.

Kā darbojas Bookla skatīt šeit

11) Treniņu un apmācības process iespējams ndividuāls, kad iesaistītā persona nodarbojas individuāli, vai kopā ar vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem.

12) Apmācība ar instruktoru notiek 1:1