Jāņtārpiņu naktis

Neparasts piedzīvojums nakts tumsā!

Šobrīd netiek piedāvāts, vai arī tikai individuāli vienojoties.

Jāņtārpiņu naktis

Neparasts piedzīvojums nakts tumsā! Šis ir īpaši aizraujoši, jo Supervāveres trases var iet arī pilnīgā nakts tumsā, kad sajūtas ir vēl asākas, jo nereti nav redzams, cik tālu ir zeme un kas vēl sagaida priekšā. Taču drošība nemainās – galvenais ievērot visus instruktāžā dotos norādījumus.
Lai piedalītos Jāņtārpiņu naktīs, grupai jābūt vismaz 8 personām. Iegādājoties biļetes, papildus drošības aprīkojumam apmeklētājam tiek izsniegts arī galvas lukturītis, kura gaisma ir pietiekami spoža, lai varētu saskatīt pārvaramos šķēršļus, skaisto nakts ainavu un arī vērot, kā sokas pārējiem piedzīvojumu meklētājiem.

Par papildus samaksu pirms vai pēc atrakciju iziešanas apmeklētāji var sildīties pie ugunskura un cept desiņas vai palikt nakšņot Ozolkalna kempingā teltīs vai namiņos.